xxxxxxx

xxxx

Mistrz ceremonii na pogrzebach świeckich

Ceremonia pogrzebowa powinna odbyć się zgodnie z ostatnią wolą Osoby Zmarłej i wyznawanymi przez nią wartościami. Jeżeli bliski nam zmarły nie był osobą wierzącą bądź ostatnim jego życzeniem był pogrzeb świecki, mogą Państwo za naszym pośrednictwem powierzyć prowadzenie ostatniego pożegnania Mistrzowi Ceremonii. 

Zazwyczaj taka ceremonia składa się z dwóch części: głównego pożegnania w kaplicy oraz drugiej – na cmentarzu, jednak na życzenie klientów może w całości przebiegać przy grobie.

W trakcie uroczystości mistrz ceremonii w najpiękniejszych słowach przedstawia osobę, którą żegnamy, co lubiła, czym się pasjonowała, jak była widziana oczami najbliższych. Mistrz Ceremonii na życzenie rodziny osoby zmarłej informuje o sprawach organizacyjnych: kondolencjach, konsolacji, składa podziękowanie przybyłym lub informuje o transporcie uczestników.

Współpracujemy z wykwalifikowanymi mistrzami świeckich ceremonii pogrzebowych. Dzięki doświadczeniu pracowników Zakładu Pogrzebowego FENIX i współpracy z najlepszymi Mistrzami Ceremonii każdy pogrzeb świecki odbywa się w poszanowaniu Osoby Zmarłej i jej rodziny.