xxxxxxx

xxxx

Księgi kondolencyjne

Klientom, którzy chcieliby umożliwić uczestnikom pogrzebu złożenie kondolencji w formie pisemnej, oferujemy Księgę Kondolencyjną. 

Księga ma elegancki, estetyczny wygląd. Może zawierać kolorowe zdjęcie osoby zmarłej. Stanowi swoistą pamiątkę dla Rodziny i uczestników pogrzebu. 

Księga Kondolencyjna udostępniana jest uczestnikom w trakcie pogrzebu – przy wejściu do kościoła bądź kaplicy oraz – jeśli warunki pogodowe pozwolą – na cmentarzu.