Ekshumacja:
Zmiana miejsca pochówku

Ekshumacja zwłok to proces polegający na wydobyciu szczątków z grobu w celu przeniesienia ich na inne miejsce pochówku. Powodem decyzji o ekshumacji bardzo często jest potrzeba złożenia szczątków we wspólnej mogile bądź bliżej miejsca zamieszkania krewnych zmarłego.

Prawo polskie zezwala na przeprowadzenie ekshumacji wyłącznie od 16 października do 15 kwietnia, na wniosek najbliższej rodziny, bądź gdy zaistnieje taka konieczność –
na zlecenie prokuratora. Istnieje możliwość zorganizowania ekshumacji w innym terminie, ale tylko za zgodą powiatowego inspektora sanitarnego.

Jako Zakład Pogrzebowy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, pomagamy w zorganizowaniu ekshumacji
i transporcie szczątków zgodnie z życzeniem klientów.